Câu hỏi: Hiện tượng mưa ngâu ở nước ta có liên quan đến sự xuất hiện

Câu hỏi: Hiện tượng mưa ngâu ở nước ta có liên quan đến sự xuất hiện
A. Frông cực.
B. Frông nóng.
C. Frông lạnh .
D. Dải hội tụ nhiệt đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Hiện tượng mưa ngâu ở nước ta có liên quan đến sự xuất hiện của dải hội tụ nhiệt đới.

Author: Cô Minh Anh