Câu hỏi: Hiện tượng nào sau đây không phải do tác động của nội lực?

Câu hỏi: Hiện tượng nào sau đây không phải do tác động của nội lực?
A. Nâng lên hạ xuống.
B. Đứt gãy.
C. Uốn nếp.
D. Bồi tụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh