Câu hỏi: Hoạt động vận tải đường hàng không bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nhân tố nào dưới đây?

Câu hỏi: Hoạt động vận tải đường hàng không bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nhân tố nào dưới đây?
A. Nguồn nước, tài nguyên đất.
B. Đặc điểm thời tiết, khí hậu.
C. Tài nguyên sinh vật, biển.
D. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Khí hậu thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động các phương tiện vận tải hàng không. Bởi phạm vi hoạt động của máy bay là trên bầu trời nên các hiện tượng thời tiết mây mưa sấm chớp, sương mù có ảnh hưởng trực tiếp. Ví dụ: Các sân bay nhiều khi phải ngừng hoạt động do sương mù.

Author: Cô Minh Anh