Câu hỏi: Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ ?

Câu hỏi: Kênh nào sau đây nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ ?
A. Kênh Xuy-ê. B. Kênh Pa-na-ma.
C. Kênh Ki-en. D. Kênh Xtốc-khôm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục III, SGK/149 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh