Câu hỏi: Khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực là phân ngành công nghiệp nào?

Câu hỏi: Khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực là phân ngành công nghiệp nào?
A. Công nghiệp luyện kim.
B. Công nghiệp năng lượng.
C. Công nghiệp điện tử – tin học.
D. Công nghiệp thực phẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/121, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh