Câu hỏi: Khí hậu ôn đới lục địa có kiểu thảm thực vật chính nào?

Câu hỏi: Khí hậu ôn đới lục địa có kiểu thảm thực vật chính nào?
A. Rừng lá kim.
B. Thảo nguyên.
C. Rừng cận nhiệt ẩm.
D. Xavan.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/66, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh