Câu hỏi: Khoáng sản có trữ lượng lớn ở đồng bằng Tây Xi-bia là?

Câu hỏi: Khoáng sản có trữ lượng lớn ở đồng bằng Tây Xi-bia là?
A. Than.
B. Dầu khí.
C. Quặng sắt.
D. Kim cương.

Gợi ý câu trả lời

Khoáng sản vùng Tây Xi-bia tập trung chủ yếu ở đồng bằng Tây Xi-bia, đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh