Câu hỏi: Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là?

Câu hỏi: Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là?
A. EU
B. NAFTA
C. MERCOSUR
D. APEC

Gợi ý câu trả lời

Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là MERCOSUR, được thành lập năm 1991, gồm các quốc gia: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh