Câu hỏi: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là

Câu hỏi: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là
A. gạo
B. cà phê
C. cao su
D. thủy sản

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. gạo
Giải thích: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là gạo, In-đô-nê-xi-a là thị trường gạo lớn nhất của nước ta trong ASEAN (trang 60 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh