Câu hỏi: Miền Tây Trung Quốc dân cư tập trung thưa thớt, chủ yếu do

Câu hỏi: Miền Tây Trung Quốc dân cư tập trung thưa thớt, chủ yếu do
A. sông ngòi ngắn dốc, thường xuyên gây lũ.
B. điều kiện tự nhiên không thuận lợi.
C. Tài nguyên khoáng sản nghèo nàn.
D. nhiều hoang mạc, bồn địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Những hạn chế về điều kiện tự nhiên miền Tây Trung Quốc là:
– Địa hình chủ yếu là núi cao và bồn địa -> giao thông đi lại khó khăn.
– Đất chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc, khí hậu khắc nghiệt gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của dân cư.
=> Điều kiện tự nhiên không thuận lợi: về địa hình, khí hậu và đất đai đã khiến miền lãnh thổ phía Tây Trung Quốc có dân cư thưa thớt.

Author: Cô Minh Anh