Câu hỏi: Mỗi năm Nhật Bản có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ, là do

Câu hỏi: Mỗi năm Nhật Bản có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ, là do
A. Nhật Bản nằm trên vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải- Thái Bình Dương.
B. Nhật Bản nằm trên vành đai động đất, núi lửa Địa Trung Hải- Thái Bình Dương.
C. Nhật Bản nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.
D. Nhật Bản nằm trên vành đai sinh vật Địa Trung Hải- Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Mỗi năm Nhật Bản có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ, là do vị trí địa lý Nhật Bản nằm trên vành đai động đất, núi lửa Địa Trung Hải – Thái Bình Dương nên hiện nay vẫn có 80 núi lửa đang hoạt động ở Nhật Bản.

Author: Cô Minh Anh