Câu hỏi: Nền kinh tế các nước Mĩ La – tinh phát triển chậm không phải do

Câu hỏi: Nền kinh tế các nước Mĩ La – tinh phát triển chậm không phải do
A. tình hình chính trị không ổn định.
B. hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động.
C. phụ thuộc vào các công ti tư bản nước ngoài.
D. người dân không có ruộng đất di cư ồ ạt ra thành phố.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Các nước Mĩ La – tinh có điều kiện tự nhiên giàu có, nguồn khoáng sản dồi dào (kim loại màu, kim loại quý, nhiên liệu), đất khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, cây công nghiệp lâu năm đem lại nguồn nông sản lớn. Đồng thời, dân cư đông đúc nên có nguồn lao động dồi dào. Như vật, điều kiện tự nhiên và nguồn lao động không phải là hạn chế đối với sự phát triển kinh tế ở Mĩ La – tinh.

Author: Cô Minh Anh