Câu hỏi: Nền kinh tế các nước Mĩ La – tinh phát triển chậm không phải do?

Câu hỏi: Nền kinh tế các nước Mĩ La – tinh phát triển chậm không phải do?
A. Tình hình chính trị không ổn định.
B. Hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động.
C. Phụ thuộc vào các công ti tư bản nước ngoài.
D. Người dân không có ruộng đất di cư ồ ạt ra thành phố.

Gợi ý câu trả lời

– Các nước Mĩ La –tinh có điều kiện tự nhiên giàu có, nguồn khoáng sản dồi dào (kim loại màu, kim loại quý, nhiên liệu), đất khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, cây CN lâu năm.-> đem lại nguồn nông sản lớn.
– Dân cư đông -> lao động dồi dào.
⇒ Điều kiện tự nhiên và nguồn lao động không phải là hạn chế đối với sự phát triển kinh tế ở Mĩ La –tinh.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh