Câu hỏi: Ngành kinh tế truyền thống, đang được chú trọng phát triển ở hầu hết các nước Đông Nam Á là

Câu hỏi: Ngành kinh tế truyền thống, đang được chú trọng phát triển ở hầu hết các nước Đông Nam Á là
A. đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản.
B. chăn nuôi bò.
C. khai thác và chế biến lâm sản.
D. nuôi cừu để lấy lông.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Đông Nam Á là khu vực có lợi thế về biển. Trừ Lào ra thì tất cả các nước đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế về biển như đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản, du lịch, hàng hải,…
Chọn: A.

Author: Cô Minh Anh