Câu hỏi: Nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là

Câu hỏi: Nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là
A. Bùng nổ dân số trong nhiều năm.
B. Chậm phát triển về kinh tế – xã hội.
C. Chiến tranh và xung đột triền miên.
D. Nhiều công ti xuyên quốc gia dã chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước, đang phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/162 – 163 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh