Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân quan trọng nhất làm thủng tầng ô-zôn ngày càng nghiêm trọng hiện nay?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân quan trọng nhất làm thủng tầng ô-zôn ngày càng nghiêm trọng hiện nay?
A. Khói, bụi nhà máy.
B. Chất thải sinh hoạt của con người.
C. Chất thải khí CO[sub]2[/sub], CFC.
D. Hiệu ứng nhà kính.

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân hiện tượng thủng tầng ô-zôn ngày càng nghiêm trọng là do các chất thải công nghiệp, đặc biệt là các khí NO[sub]2[/sub], CO[sub]2[/sub],… khí thải CFC từ các tủ lạnh, khói do phóng tên lửa, các vụ thử hạt nhân, khói bụi từ các hoạt động giao thông vận tải, khói bụi từ động đất, núi lửa,…
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh