Câu hỏi: Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội các nước đang phát triển đã tiến hành

Câu hỏi: Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội các nước đang phát triển đã tiến hành
A. Nhận chuyển giao các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm.
B. Đón đầu được công nghệ hiện đại và áp dụng vào sản xuất.
C. Mở rộng thị trường buôn bán với nhiều nước trên thế giới.
D. Phá bỏ hàng rào thuế quan, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Xác định từ khóa “nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội”. Toàn cầu hóa
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nước ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước về mặt khoa học công nghệ, nhằm huy động nguồn lực, nhanh chóng tận dụng và chuyển giao những thành tựu công nghệ hiện đại trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Author: Cô Minh Anh