Câu hỏi: Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì là

Câu hỏi: Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì là
A. Phần phía Tây và phía Bắc có địa hình đồi gò thấp, nhiều đồng cỏ.
B. Phần phía Nam là đồng bằng phù sa màu mỡ thuận lợi trồng trọt.
C. Khoáng sản có nhiều loại vơi trữ lượng lớn như than, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên.
D. Phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam ven vịnh Mê-hi-cô vó khí hậu nhiệt đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/37, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh