Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Tây Nam Á là khu vực có lượng dầu mỏ khai thác nhiều nhất thế giới
B. Trung Á là khu vực có lượng dầu thô khai thác đứng thứ hai thế giới
C. Tây Âu là khu vực có lượng dầu thô tiêu dùng nhiều nhất thế giới
D. Nga là nước có lượng dầu thô tiêu dùng ít nhất

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Qua biểu đồ, rút ra nhận xét:
– Tây Nam Á là khu vực có lượng dầu mỏ khai thác nhiều nhất thế giới, tiếp đến là Bắc Mỹ, Nga,… và Đông Âu là khu vực có lượng dầu mỏ khai thác ít nhất thế giới.
– Bắc Mĩ là khu vực có lượng dầu thô tiêu thụ lớn nhất thế giới, tiếp đến là Đông Á, Tây Âu, Tây Nam Á,…

Author: Cô Minh Anh