Câu hỏi: Nửa đầu thế kỉ XX, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á có đặc điểm

Câu hỏi: Nửa đầu thế kỉ XX, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á có đặc điểm
A. Nền kinh tế rất phát triển.
B. Kinh tế đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa
C. Nền kinh tế lạc hậu và tập trung vào sản xuất lương thực.
D. Nền kinh tế phong kiến.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Nền kinh tế lạc hậu và tập trung vào sản xuất lương thực.
Giải thích: (trang 54 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh