Câu hỏi: Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?

Câu hỏi: Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn?
A. Hoa Kì.
B. A – rập Xê – út.
C. Việt Nam.
D. Trung Quốc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Các nước ở khu vực Trung Đông là những nước có sản lượng khai thác dầu mỏ, khí đốt đứng đầu thế giới, trong đó A – rập Xê – út là nước có sản lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay với nhiều tỉ phú dầu mỏ.

Author: Cô Minh Anh