Câu hỏi: Phần lớn các hải cảng lớn trên thế giới tập trung chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi: Phần lớn các hải cảng lớn trên thế giới tập trung chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?
A. Ven bờ tây Thái Bình Dương
B. Bờ đông Thái Bình Dương
C. Hai bờ Đại Tây Dương
D. Phía nam Ấn Độ Dương

Gợi ý câu trả lời

Hai bờ Đại Tây Dương (chủ yếu là Bắc Đại Tây Dương) là hai trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới (EU và Bắc Mĩ). Các cảng ở đấy vừa có hậu phương cảng rộng lớn nhất và phát triển, vừa có các vùng tiền cảng rất phát triển.
– Nhu cầu trao đổi hàng hóa và dịch vụ rất lớn.
– Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật, vốn và khoa học kĩ thuật.
– Có nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc xây dựng các hải cảng.
– Một vài cảng lớn: Marseilles, New York, Philadelphia, Rotterdam.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh