Câu hỏi: Quốc gia nào hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh:

Câu hỏi: Quốc gia nào hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh:
A. Trung Quốc
B. Ấn Độ
C. Hàn Quốc
D. Nhật Bản

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Hàn Quốc
Giải thích: (trang 23 Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh