Câu hỏi: So với ngành hàng không, ngành đường biển có lợi thế hơn về

Câu hỏi: So với ngành hàng không, ngành đường biển có lợi thế hơn về
A. Cự li vận chuyển dài.
B. Tốc độ vận chuyển nhanh.
C. Khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn.
D. Trọng tải thấp hơn.

Gợi ý câu trả lời

– Vận tải đường biển có ưu điểm nổi bật là vận chuyển được hàng hóa nặng cồng kềnh trên những tuyến đường xa → vì vậy ngành này có khối lượng luân chuyển hàng hóa rất lớn (tấn.km)
– Ngành hàng không mặc có trọng tải thấp, khối lượng vận chuyển nhỏ, chủ yếu dùng để chuyên chở người → vì vậy khối lượng luân chuyển hàng hóa nhỏ.
⇒ So với ngành hàng không, ngành đường biển có lợi thế hơn về khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh