Câu hỏi: Sông Amadôn đổ ra đại dương nào dưới đây?

Câu hỏi: Sông Amadôn đổ ra đại dương nào dưới đây?
A. Bắc Băng Dương.
B. Đại Tây Dương.
C. Ấn Độ Dương.
D. Thái Bình Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/58, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh