Câu hỏi: Trên lãnh thổ Nhật Bản có hàng chục núi lửa hoạt động là do

Câu hỏi: Trên lãnh thổ Nhật Bản có hàng chục núi lửa hoạt động là do
A. Nhật Bản nằm trên “vành đai núi lửa” Thái Bình Dương.
B. Nhật Bản chịu hậu quả của biến đổi khí hậu.
C. Lãnh thổ Nhật Bản là một quần đảo.
D. Hoạt động xây dựng phát triển khiến nền đất dễ bị chấn động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: “Vành đai lửa” Thái Bình Dương là một khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa bao quanh vòng lòng chảo Thái Bình Dương. “Vành đai lửa” Thái Bình Dương là hệ quả trực tiếp của các hoạt động kiến tạo: sự tượng xô dịch hoặc tách giãn nhau giữa các mảng kiến tạo. Hoạt động dịch chuyển này sinh ra các hiện tượng động đất, núi lửa. Quần đảo Nhật Bản nằm trên “vành đai núi lửa” Thái Bình Dương, vì vậy thường xuyên hứng chịu những trận động đất, núi lửa với cường độ mạnh.

Author: Cô Minh Anh