Câu hỏi: Trong lịch sử, người dân Trung Quốc mang vải lụa, gấm vóc,… đến trao đổi với người dân ở Ba Tư và La Mã và ngược lại bằng con đường nào?

Câu hỏi: Trong lịch sử, người dân Trung Quốc mang vải lụa, gấm vóc,… đến trao đổi với người dân ở Ba Tư và La Mã và ngược lại bằng con đường nào?
A. Đường sắt Đông – Tây.
B. Đường sông Hoàng Hà.
C. Con đường tơ lụa.
D. Vòng qua biển Đông.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
– Con đường tơ lụa bắt nguồn từ miền Đông Trung Quốc (Bắc Kinh) sang miền núi cao nguyên ở phía Tây (vòng qua khu vực phía Bắc sơn nguyên Tây Tạng) tới Ấn Độ, Hy Lạp,… Trong lịch sử, người dân Trung Quốc mang vải lụa, gấm vóc,… đến trao đổi với người dân ở Ba Tư và La Mã và ngược lại. Hoạt động trao đổi buôn bán diễn ra sầm uất đã kéo theo sự phân bố dân cư tập trung dọc hai bên con đường này.
– Nhờ có con đường tơ lụa, những vùng đất, nền văn hóa mới được tìm ra và là động lực cho sự phát triển của cả châu Á, châu Âu trên nhiều lĩnh vực.

Author: Cô Minh Anh