Câu hỏi: Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về?

Câu hỏi: Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về?
A. Công nghiệp luyện kim.
B. Công nghiệp vũ trụ.
C. Công nghiệp dệt.
D. Công nghiệp chế tạo máy.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh