Câu hỏi: Vật chất ở nhân Trái Đất có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Vật chất ở nhân Trái Đất có đặc điểm nào dưới đây?
A. Là những kim loại nhẹ, vật chất ở trạng thái hạt.
B. Là những kim loại nặng.
C. Là những chất khí có tính phóng xạ cao.
D. Là những phi kim loại có tính cơ động cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh