Câu hỏi: Vì sao thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật?

Câu hỏi: Vì sao thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật?
A. Thực vật là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật
B. Sự phát triển thực vật làm thay đổi môi trường sống của động vật
C. Thực vật là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật
D. Sự phát tán một số loài thực vật mang theo một số loài động vật nhỏ

Gợi ý câu trả lời

– Sự phân bố của các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố của các loài động vật là vì: Như chúng ta đã biết các loài động vật trên thế giới đều sử dụng thức ăn là thực vật, cây cỏ, hoa màu. Ở những nơi có thực vật tươi tốt và phát triển thì động vật sẽ để mắt đến nhiều hơn là những nơi có đất trống đồi trọc cây cỏ khô khan. Để tồn tại tốt các loài động vật cần có sự sống tại một số khu vực có thực vật phát triển xanh tốt, đặc biệt là động vật ăn cỏ và kéo theo đó là các loại động vật ăn thịt.
– Ví dụ: Các đồng cỏ, xavan ở châu Phi là nơi phân bố của nhiều loài động vật ăn cỏ như ngựa vằn, hươu, nai… Khỉ sồng trên cây nên thường phân bố ở những khu rừng có cây nhiều tầng và tán lá ở rừng rậm nhiệt đới.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh