Câu hỏi: Vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo thường là vùng

Câu hỏi: Vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo thường là vùng
A. bất ổn của Trái Đất.
B. có nền kinh tế phát triển.
C. có khí hậu khắc nghiệt.
D. tài nguyên hải sản phong phú.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Các mảng kiến tạo luôn dịch chuyển trên lớp vật chất quánh dẻo của Manti trên:
– Khi hai mảng tách xa nhau, ở các vết nứt tách dãn, macma sẽ phun trào lên, tạo thành các dãy núi ngầm, kèm theo hiện tượng động đất, núi lửa,…
– Khi hai mảng lục địa xô vào nhau, chỗ tiếp xúc bị nén ép, dồn lại và nhô lên(mảng nọ xô chờm hoặc luồn xuống dưới mảng kia), hình thành các dãy núi, sinh ra động đất, núi lửa,…
=> Như vậy, ở vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo thường là vùng bất ổn của Trái Đất.

Author: Cô Minh Anh