Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với khí hậu của Nhật Bản?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với khí hậu của Nhật Bản?
A. Lượng mưa tương đối cao.
B. Thay đổi từ bắc xuống nam.
C. Có sự khác nhau theo mùa.
D. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/76 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh