Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?
A. Thông qua các diễn đàn, hội nghị.
B. Thông qua kí kết các hiệp ước.
C. Thông qua các dự án, chương trình phát triển.
D. Thông qua các chuyến thăm chính thức của các Nguyên thủ quốc gia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/107 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh