47 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Đặt tính, các số cùng một hàng được đặt thẳng cột với nhau.

– Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Dạng 2: Toán đố

– Đọc; phân tích đề, xác định thông tin đã biết và yêu cầu của bài toán.

– Sử dụng phép tính phù hợp để tìm được lời giải cho bài toán. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng “nhiều hơn”; tìm “cả hai” hoặc “tất cả” thì em hay sử dụng phép tính cộng.

– Trình bày lời giải và kiểm tra kết quả của bài toán.

Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài \(17cm\), đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB là \(7cm\). Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Cách giải

Đoạn thẳng CD có độ dài nhiều hơn nên cần lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với \(7cm\) thì mới tìm được độ dài của đoạn thẳng CD.

Giải

Đoạn thẳng CD dài số xăng-ti-mét là:

\(17 + 7 = 24\left( {cm} \right)\)

Đáp số: \(24cm\)

Author: Cô Minh Anh