Danh mục: Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Posted in Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Giải toán lớp 12

Ôn tập chương 6

1. Hình nón, khối nón a) Mặt nón tròn xoay Trong mặt phẳng $\left( P \right),$ cho $2$ đường thẳng $d,\Delta $ cắt nhau tại…

Continue Reading Ôn tập chương 6
Posted in Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Giải toán lớp 12

Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp đa diện

1. Các khái niệm cơ bản – Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện nếu nó đi qua mọi đỉnh của đa diện. – Mặt cầu nội tiếp hình…

Continue Reading Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp đa diện
Posted in Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Giải toán lớp 12

Mặt cầu

1. Định nghĩa + Mặt cầu tâm \(O\) bán kính \(R\) là tập hợp các điểm \(M\) trong không gian cách điểm \(O\) cố định…

Continue Reading Mặt cầu
Posted in Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Giải toán lớp 12

Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt trụ)

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình trụ và thể tích khối trụ: Cho hình trụ có chiều cao \(h\) và bán…

Continue Reading Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt trụ)
Posted in Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Giải toán lớp 12

Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt nón)

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón: Gọi \(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(l\) là…

Continue Reading Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt nón)
Posted in Chương 6: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Giải toán lớp 12

Khái niệm về mặt tròn xoay

1. Định nghĩa – Trục của đường tròn là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn tại tâm của nó. – Cho đường thẳng…

Continue Reading Khái niệm về mặt tròn xoay