Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Ôn tập chương 1

1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Cho hàm số $y = f\left( x \right)$, khi đó: +) $f’\left( x \right) > 0$…

Continue Reading Ôn tập chương 1
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán tương giao đồ thị

Dưới đây là một số dạng toán thường gặp về tương giao giữa hai đồ thị hàm số: Dạng 1: Tìm tọa độ giao điểm…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán tương giao đồ thị
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Phương pháp giải một số bài toán về hàm phân thức có tham số

Dưới đây là một dạng toán thường gặp đối với hàm phân thức có tham số: Dạng 1: Xét các tính chất của hàm số…

Continue Reading Phương pháp giải một số bài toán về hàm phân thức có tham số
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Một số bài toán về khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương

Dạng 1: Tìm hàm số có đồ thị cho trước Phương pháp: Bước 1: Nhận dạng đồ thị: Đồ thị thuộc dạng bậc 3 hay…

Continue Reading Một số bài toán về khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập

1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa: – Tiệm cận đứng: Đường thẳng \(x = {x_0}\) được gọi là tiệm cận đứng của đồ…

Continue Reading Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập
Posted in Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Giải toán lớp 12

Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

1. Các kiến thức cần nhớ Công thức tịnh tiến hệ tọa độ: Cho điểm \(I\left( {{x_0};{y_0}} \right),M\left( {x;y} \right)\) đối với hệ tọa độ…

Continue Reading Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ