Danh mục: Chương 3: Các số đến 10000

Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Các số có bốn chữ số. Số 10000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Các số có \(4\) chữ số gồm các hàng: Nghìn, trăm, chục, đơn vị. – Đọc và viết số có…

Continue Reading Các số có bốn chữ số. Số 10000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Điểm ở giữa: Điểm nằm giữa hai điểm thẳng hàng. – Trung điểm của đoạn thẳng: Là điểm nằm chính giữa…

Continue Reading Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

So sánh các số trong phạm vi 10000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Ví dụ: $999 < 1000$  …

Continue Reading So sánh các số trong phạm vi 10000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Phép cộng các số trong phạm vi 10000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép tính cộng không nhớ hoặc có nhớ các số trong phạm vi \(10\,000\). II. CÁC DẠNG…

Continue Reading Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Phép trừ các số trong phạm vi 10000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Muốn thực hiện phép trừ các số có bốn chữ số, ta cũng thực hiện tương tự như phép trừ…

Continue Reading Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Tháng-Năm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Một năm có ${\bf{12}}$ tháng: Từ tháng ${\bf{1}}$ đến tháng ${\bf{12}}$. – Số ngày trong từng tháng là: Ví dụ: Lịch năm $2018$ II. CÁC…

Continue Reading Tháng-Năm
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Hình tròn: Tâm, đường kính và bán kính. + Tâm là trung điểm của đường kính. + Đường kính luôn…

Continue Reading Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái. – Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng…

Continue Reading Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách thực hiện phép chia một số có bốn chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy từng…

Continue Reading Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 3 Chương 3: Các số đến 10000

Làm quen với chữ số La Mã

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Các chữ số La Mã thường dùng là:          I : một                      V : năm                             X: mười – Từ các…

Continue Reading Làm quen với chữ số La Mã