Câu hỏi: Các loại nông sản chính của đồng bằng Đông Bắc, Hoa Bắc là:

Câu hỏi: Các loại nông sản chính của đồng bằng Đông Bắc, Hoa Bắc là:
A. Lúa mì, ngô, củ cải đường.
B. Lúa gạo, mía, bông.
C. Lúa mì, lúa gạo, ngô.
D. Lúa gạo, hướng dương, chè.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/95 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh