Câu hỏi: Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là

Câu hỏi: Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là
A. Luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, điện tử.
B. Đóng tàu, dệt, chế tạo ô tô, hàng không – vũ trụ.
C. Hóa dầu, hàng không – vũ trụ, dệt, luyện kim.
D. Luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, dệt, hóa chất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh