Câu hỏi: Các ngành sản xuất của các nước khu vực Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại:

Câu hỏi: Các ngành sản xuất của các nước khu vực Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại:
A. Đông Nam Á hải đảo
B. Đông Nam Á đất liền.
C. Vùng đồi núi
D. Vùng đồng bằng và ven biển

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Vùng đồng bằng và ven biến
Giải thích: (trang 56 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh