Câu hỏi: Những năm đầu các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hợp tác về lĩnh vực:

Câu hỏi: Những năm đầu các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hợp tác về lĩnh vực:
A. Kinh tế
B. Giáo dục
C. Văn hóa
D. Quân sự

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D.Quân sự
Giải thích: Trong 25 năm đầu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự. (trang 59 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh