Câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là:

Câu hỏi: Các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là:
A. Lúa mì, ngô, củ cải đường, bò, lợn.
B. Cây ăn quả, rau, lúa mì, lúa gạo, bò.
C. Ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.
D. Lúa mì, lúa gạo, bò, lợn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Chú ý bảng chú giải ở hình 6.6, ta thấy các nông sản chính ở các bang ở giữa, khu vực trung tâm Hoa Kì là ngô, đỗ tương, bông, thuốc lá, bò.

Author: Cô Minh Anh