Câu hỏi: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:

Câu hỏi: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu:
A. Lúa mì, bông, chà là.
B. Lúa gạo, ngô, chà là.
C. Lúa gạo, ngô, chè.
D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Lúa gạo, ngô, chè.
Giải thích: Do các nước ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có khí hậu gió mùa nên thích hợp trồng các loại cây như lúa gạo, ngô, chè…

Author: Cô Minh Anh