Câu hỏi: Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp CÔNG NGHIỆP hàng không E-bớt (Airbus) gồm:

Câu hỏi: Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp CÔNG NGHIỆP hàng không E-bớt (Airbus) gồm:
A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.
B. Đức, Pháp, Đan Mạch.
C. Đức, Pháp, Anh.
D. Đức, Pháp, Thụy Điển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/52 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh