Câu hỏi: Cây lương thực đóng vai trò nhất châu Á:

Câu hỏi: Cây lương thực đóng vai trò nhất châu Á:
A. Lúa mì
B. Lúa gạo
C. Ngô
D. Khoai

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Lúa gạo
Giải thích: Cây lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo của toàn thế giới. (trang 26 Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh