Câu hỏi: Châu lục có huổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là

Câu hỏi: Châu lục có huổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là
A. Châu Âu B. Châu Á
C. Châu Mĩ D. Châu Phi

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Châu Phi được coi là lục địa nghèo, hầu hết các nước kém phát triển tập trung ở châu lục này. Kinh tế kém phát triển kéo theo đó là các phúc lợi xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế dẫn đến tuổi thọ trung bình của người dân rất thấp (thấp nhất thế giới).

Author: Cô Minh Anh