Câu hỏi: Đa số người Việt Nam theo tôn giáo

Câu hỏi: Đa số người Việt Nam theo tôn giáo
A. Phật giáo và Hồi giáo
B. Ki-tô giáo và Hồi giáo
C. Phật giáo và Ki-tô giáo
D. Phật giáo và Ấn Độ giáo

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Phật giáo và Ki-tô giáo
Giải thích: (trang 53 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh