Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực Trung Á?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực Trung Á?
A. Điều kiện tự nhiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn thả gia súc.
B. Giàu tài nguyên thiên nhiên nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, tiềm năng thủy điện.
C. Từng có “con đường tơ lụa” đi qua nên tiếp thu giá trị văn hóa phương Đông và Tây.
D. Đa dân tộc, có mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân theo đạo hồi cao (trừ Mông Cổ).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/31, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh