Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ nhất LB Nga là một đất nước rộng lớn?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ nhất LB Nga là một đất nước rộng lớn?
A. Nằm ở cả châu Á và châu Âu.
B. Đất nước trải dài trên 11 múi giờ.
C. Giáp với Bắc Băng Dương và nhiều nước châu Âu.
D. Có nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/61 – 62 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh