Câu hỏi: Khoáng sản có trữ lượng lớn ở đồng bằng Tây Xi-bia là

Câu hỏi: Khoáng sản có trữ lượng lớn ở đồng bằng Tây Xi-bia là
A. than
B. dầu khí.
C. quặng sắt.
D. kim cương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/62, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh